↑ Return to »»»

Мережа АГП

Мережа антикорупційних громадських приймалень

Термін реалізації проекту: 15.07.2008 -15.11.2009

Мета проекту: координація роботи громадських приймалень грантоотримувачів проекту «Гідна Україна» із надання ними консультацій громадянам у сфері протидії корупції та надмірної бюрократії та їх залучення до розробки єдиного посібника для роботи громадських приймалень, що надають допомогу громадянам у протидії корупції.

Мережа антикорупційних громадських приймалень (АГП) складається з  14 громадських приймалень що виконують проекти із надання консультацій у сфері протидії корупції в Закарпатській, Донецькій, Харківській, Київській областях та Автономній Республіці Крим.

 У результаті проекту:

До мережі антикорупційних громадських приймалень входило 15 організацій з всієї України. Їх зусиллями було розроблено уніфіковані підходи до роботи громадських приймалень; єдиний посібника для роботи громадських приймалень, що надають допомогу громадянам у протидії корупції; та єдиний формату публічного звіту за результатами роботи громадських приймалень. Працівники громадських приймалень надавали консультації громадянам, що стикалися з корупцією, надавали посильну допомогу громадянам у зборі та підготовці необхідних документів та матеріалів у корупційних справах, а також, при необхідності забезпечували юридичну експертизу зібраних матеріалів з метою їх передачі у відповідні органи для офіційного розслідування, а, при необхідності, юридичного супроводу справ громадян у судах. Здійснювали моніторинг  дій органів влади на передані їм матеріали; 

Проводили інформаційно-просвітницьку роботу в обраних регіонах. 

 Донор: Проект «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна», що виконується Менеджмент Сістемс Інтернешнл (МSI) завдяки підтримці Агенства США з Міжнародного розвитку (USAID) та Корпорації Виклики Тисячоліття (МСС).