Українська регіональна платформа громадських ініціатив

Українська регіональна платформа громадських ініціатив

Термін реалізації проекту: 01.06.2015 – 31.01.2018 рр.

Цілі та зміст проекту: підтримка місцевих організацій громадянського суспільства (ОГС), зокрема тих, що знаходяться у сільських та віддалених місцевостях, з метою забезпечення їх активної участі у демократичних змінах.

Донор:  Делегація Європейського Союзу в Україні.