↑ Return to Послуги

Послуги з оцінки

Опис підходу Благодійного фонду «Центр громадських ініціатив» у проведенні оцінки організаційного розвитку

Запропонований підхід до розбудови спроможності організацій громадянського суспільства базується на 19-ти річному досвіді БФ «Центр громадських ініціатив» в цій сфері.

Під терміном «розбудови спроможності БФ «Центр громадських ініціатив» розуміє «процес, в ході якого особистості, групи, організації, інституції та суспільства розвивають свої можливості: виконувати функції, вирішувати проблеми та досягати цілей; розуміти та реалізовувати свої потреби розвитку в ширшому контексті і на постійних засадах» (ПРООН,1997). БФ  «Центр громадських ініціатив» розглядає процес розвитку організаційної спроможності, в якому ОГС є відкритою системою і частиною зовнішнього середовища, яке впливає на організацію через соціальні цінності, політичні та економічні контексти.

Для визначення рівня  організаційної спроможності  БФ «Центр громадських ініціатив» застосовує інструмент IDF розроблений кампанією MSI (США) і адаптований БФ «Творчий центр ТЦК» до українських реалій.

Інструмент IDF визначає рівень розвитку організації по 5-ти ключовим компетенціям організації :

-         бачення/ місія;

-         менеджмент;

-         людські ресурси;

-         фінансові ресурси;

-         зовнішні ресурси.

Також рівень розвитку організації та її ключових компетенцій пов’язується та розглядається через призму стадій розвитку, які проходить будь-яка організація, а саме:

-         заснування;

-         становлення;

-         розвиток/консолідація;

-         сталість.

Результат оцінки дасть можливість ОГС розробити власний план організаційного розвитку (ПОР) своєї організації тобто  детальну та чітко визначену стратегію, що відображає всі аспекти організації, які необхідно розвивати.

ОЦІНКА РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Оцінка рівня організаційного розвитку може складатися з базової та підсумкової.

Базова оцінка організаційного розвитку ОГС здійснюється таким чином:

 1. Ознайомлення керівників ОГС з загальним підходом до проведення оцінки та інструментарієм (під час вступного семінару);
 2. Визначення кола залучених до процесу проведення оцінки(це може бути як лише керівник(и) організації, так і члени правління, члени організації та співробітники- чим більше буде залучено людей, тим об’єктивніша оцінка буде отримана);
 3. Визначення процесу проведення оцінки ( це може бути індивідуальна оцінка кожного залученого до процесу оцінки з наступним узагальненням чи колективне обговорення всіх компонентів діяльності організації та прийняття консолідованого рішення);
 4. Проведення оцінки всіх 5-ти ключових компетенцій та їх аспектів за 4-х бальною шкалою(що відповідає стадіям розвитку організації) та підготовка звіту;
 5. Обговорення звіту з керівником(ами) організації та всіма учасникамиорганізаційного розвитку з чітким визначенням:  оцінки. Внесення поправок та уточнень до звіту за необхідністю;
 6. Розробка плану організаційного розвитку з чітким визначенням: завдань та заходів, часових рамок, відповідальних виконавців, очікуваних результатів та індикаторів;
 7. Визначення терміну проведення наступної оцінки рівня організаційного розвитку.

Підсумкова оцінка рівня організаційного розвитку ОГС здійснюється таким чином :

 1. Визначення коло залучених до процесу проведення оцінки;
 2. Визначення процесу проведення оцінки (це може бути індивідуальна оцінка кожного залученого до процесу оцінки з наступним узагальненням чи колективне обговорення всіх компонентів діяльності організації та проведення консолідованого рішення).
 3. Проведення оцінки всіх 5-ти ключових компетенцій та їх аспектів за 4-х бальною шкалою (що відповідає стадіям розвитку організації) та підготовка звіту;
 4. Обговорення звіту з керівником(ами) організації та всіма учасниками  оцінки. Внесення поправок та уточнень до звіту за необхідністю;
 5. Перегляд плану організаційного розвитку на основі визначення прогресу в досягненому з часу проведення базової оцінки та виявлення нових потреб.

Інструмент IDF може бути застосований для проведення як базової так і наступних оцінок організаційного розвитку як із залученням зовнішнього експерта, так і власними силами. При проведенні базової оцінки та при бажанні організації, її представники будуть навчені проведенню оцінки з використанням інструменту IDF власними силами. Правильне  використання інструменту IDF допоможе організації виявити фактори успіху організації, її сильні  та слабкі сторони; легко та наглядно побачити стадію розвитку всієї організації та її ключових компетенцій; приоритизувати завдання по розбудові організаційної спроможності;  залучити до участі членів, співробітників та всіх зацікавлених і через спільне проведення оцінки згуртувати команду та посилити командний дух; відслідковувати процес чи регрес певних характеристик організації та всієї організації протягом довгого часу; легко моніторити та оцінювати досягнуті результати в організаційному розвитку; ефективно використовувати матеріальні та фінансові ресурси організації; сприяти навчанню та отриманню нових навичок співробітниками, членами та керівниками організації; покращити менеджмент, операційну та стратегічну діяльність організації та сприяти її успішності. Інструмент може служити мотивуючим фактором який вказує шлях розвитку; покращити координацію всередині організації сприяючи більшому розумінню як багато окремих частин організаційного життя працюють разом та створюють одне ціле. Також важливим є те, що сам процес оцінки сприяє зміцненню організації, дає змогу проявити ініціативу, та направити енергію на поступальний і сталий розвиток організації.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

Замовник надсилає запит на технічне завдання, а також порядок проведення оцінки та терміни.

Запити надсилати електронною поштою на адресу: CFCCI@ukr.net

Також можна звернутися до “Центру громадських ініціатив” за телефоном (03145) 222 53