↑ Return to Послуги

Тренінги

РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ

РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ НА ОСНОВІ ЛОГІКО-СТРУКТУРНОГО ПІДХОДУ

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

ЛОКАЛЬНИЙ  ФАНДРЕЙЗИНГ

РОЗРОБКА ПОЛІТИК ТА ПРОЦЕДУР У ОРГАНІЗАЦІЯХ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

РОЗРОБКА ПУБЛІЧНОГО ЗВІТУ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

Благодійний фонд «Центр громадських ініціатив» має можливість розробити інші тренінгові модулі на тематику, що стосується діяльності організацій громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування. Для цього ми маємо можливість використовувати внутрішніх та запрошених експертів.

За потребою, наші фахівці  модифікують наявні тренінгові модулі і приводять їх у відповідність із потребами наших клієнтів.

Орієнтовна тематика тренінгів, що проводяться БФ «Центр громадських ініціатив»:

-         Розв’язання конфліктів;

-         Форми громадського правосуддя;

-         Ефективна комунікація;

-         Ефективна презентація;

-         Механізми місцевої демократії;

-         Участь громадськості в прийнятті рішень органами влади;

-         Форми і методи участі громадськості;

-         Громадські ради при органах влади;

-         Форми і методи взаємодії влади та громадськості;

-         Толерантність – основна європейська цінність;

-         Робота з волонтерами;

-         Молодіжне лідерство;

-         Просвіта виборців;

-         Мобілізація виборців.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

Замовник надсилає запит на технічне завдання, а також порядок проведення оцінки та терміни.

Запити надсилати електронною поштою на адресу: CFCCI@ukr.net

Також можна звернутися до “Центру громадських ініціатив” за телефоном (03145) 222 53

Розробка проектів

Тривалість: 2 дні (12 тренінгових годин) Категорія учасників: працівники та активісти організацій громадянського суспільства Компетенції:у результаті тренінгу слухачі зможуть набути знань про сутність та складові неприбуткового проекту, підходи донорів до оцінки та відбору проектів для надання грантів, а також набути практичних навичок в розробці та оформленні проекту. Мета тренінгового модуля: Надати учасникам тренінгу можливість оволодіти …

View page »

РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ НА ОСНОВІ ЛОГІКО-СТРУКТУРНОГО ПІДХОДУ

Тривалість: 2 дні ( 12 тренінгових годин) Категорія учасників: працівники та активісти організацій громадянського суспільства Компетенції: у результаті тренінгу слухачі зможуть набути знань про сутність логіко-структурного підходу в розробці проектів, вимоги Європейської Комісії до проектів, розроблених за логіко-структурним підходом, а також набути практичних навичок в розробці логіко-структурної матриці проекту. Мета тренінгового модуля: надати учасникам тренінгу …

View page »

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Тривалість: 2 дні ( 12 тренінгових годин) Категорія учасників: працівники та активісти організацій громадянського суспільства Компетенції: у результаті тренінгу слухачі зможуть набути знань про проектний цикл та поняття управління проектом, а також набути практичних навичок планування впровадження проекту, забезпечення проектних робіт, моніторингу реалізації проекту, підготовки звітів. Мета тренінгового модуля :  удосконалити знання та сформувати практичні …

View page »

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Тривалість: 2 дні ( 12 тренінгових годин) Категорія учасників: лідери та представники топ-менеджменту організацій громадянського суспільства Компетенції: у результаті тренінгу слухачі зможуть набути знань про сутність стратегічного планування та його роль в управління організацією, а також набути практичних навичок розробки стратегічних планів програмної діяльності організації громадянського суспільства та розвитку організації. Мета тренінгового модуля: надати учасникам …

View page »

ЛОКАЛЬНИЙ ФАНДРЕЙЗИНГ

Тривалість: 2 дні ( 12 тренінгових годин) Категорія учасників: активісти та працівники організацій громадянського суспільства Компетенції: у результаті тренінгу слухачі зможуть набути знань про напрямки та технології роботи з потенційними донорами, мобілізації місцевих ресурсів, а також набути практичних навичок розробки компаній залучення місцевих ресурсів для програмної діяльності організації. Мета тренінгового модуля: надати знання та навички …

View page »

РОЗРОБКА ПОЛІТИК ТА ПРОЦЕДУР

РОЗРОБКА ПОЛІТИК ТА ПРОЦЕДУР У ОРГАНІЗАЦІЯХ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Тривалість: 2 дні ( 12 тренінгових годин) Категорія учасників: лідери та представники топ-менеджменту організацій громадянського суспільства Компетенції: у результаті тренінгу слухачі зможуть набути знань про сутність  політик та процедур, які необхідні для діяльності ОГС, набути практичних навичок по розробці відповідних документів. Мета тренінгового модуля: надати знання та …

View page »

РОЗРОБКА ПУБЛІЧНОГО ЗВІТУ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

Тривалість: 1 день (6 тренінгових годин) Категорія учасників: активісти та працівники організацій громадянського суспільства Компетенції: у результаті тренінгу слухачі зможуть набути знань про засади легітимності організації громадянського суспільства, роль публічних звітів про діяльність ОГС, а також набути практичних навичок розробки річних звітів, публічних звітів про діяльність. Мета тренінгового модуля: надати знання та навички представникам ОГС …

View page »