↑ Return to Тренінги

РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ НА ОСНОВІ ЛОГІКО-СТРУКТУРНОГО ПІДХОДУ

Тривалість: 2 дні ( 12 тренінгових годин)

Категорія учасників: працівники та активісти організацій громадянського суспільства

Компетенції: у результаті тренінгу слухачі зможуть набути знань про сутність логіко-структурного підходу в розробці проектів, вимоги Європейської Комісії до проектів, розроблених за логіко-структурним підходом, а також набути практичних навичок в розробці логіко-структурної матриці проекту.

Мета тренінгового модуля: надати учасникам тренінгу знання та сформулювати необхідні навички для розробки проектів на основі логіко-структурно підходу.

Основні теми, що розглядаються під час тренінгу:

-         проектний цикл;

-         аналіз стейкхолдерів;

-         аналіз проблеми, побудова дерева проблем;

-         постановка загальної мети та специфічних цілей проекту;

-         визначення проектної стратегії;

-         постановка мети та завдань проекту;

-         визначення очікуваних результатів;

-         вибір видів проектної діяльності;

-         визначення індикаторів досягнення та джерел верифікації;

-         управління ризиками та визначення припущень;

-         розробка бюджету.

Методи навчання: інтерактивні презентації, виконання вправ у малих групах. У разі, якщо тренінгові група складатиметься з представників однієї організації чи декілька учасників тренінгу будуть представляти одну організацію, то результатом виконання практичних завдань стане розробка чорнового варіанту логіко – структурної матриці реального проекту.