↑ Return to Тренінги

Розробка проектів

Тривалість: 2 дні (12 тренінгових годин)

Категорія учасників: працівники та активісти організацій громадянського суспільства

Компетенції:у результаті тренінгу слухачі зможуть набути знань про сутність та складові неприбуткового проекту, підходи донорів до оцінки та відбору проектів для надання грантів, а також набути практичних навичок в розробці та оформленні проекту.

Мета тренінгового модуля: Надати учасникам тренінгу можливість оволодіти необхідними знаннями та навичками для застосування методів розробки проектів від ідентифікації проектної ідеї до кінцевого оформлення проектної заявки для подання на грантовий конкурс.

Основні теми, що розглядаються під час тренінгу:

-         вивчення потреб;

-         формулювання проблеми, на вирішення якої спрямовано проект;

-         постановка мети та завдань проекту;

-         планування проектної діяльності;

-         графік реалізації проекту;

-         бюджет проекту;

-         моніторинг та оцінка;

-         визначення очікуваних результатів впровадження проекту.

Методи навчання: інтерактивні презентації, виконання вправ у малих групах. У разі, якщо тренінгові група складатиметься з представників однієї організації чи декілька учасників тренінгу будуть представляти одну організацію, то результатом виконання практичних завдань стане розробка чорнового варіанту проекту.