↑ Return to Тренінги

РОЗРОБКА ПУБЛІЧНОГО ЗВІТУ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

Тривалість: 1 день (6 тренінгових годин)

Категорія учасників: активісти та працівники організацій громадянського суспільства

Компетенції: у результаті тренінгу слухачі зможуть набути знань про засади легітимності організації громадянського суспільства, роль публічних звітів про діяльність ОГС, а також набути практичних навичок розробки річних звітів, публічних звітів про діяльність.

Мета тренінгового модуля: надати знання та навички представникам ОГС щодо розробки та оприлюднення публічних звітів про діяльність організацій.

Основні теми, що розглядаються під час тренінгу:

-         вимоги законодавства про звітування ОГС;

-         поняття публічного звіту про діяльність

-         етапи підготовки звіту;

-         складові звіту;

-         визначення легітимності організації;

-         оприлюднення звітів.

Методи навчання: інтерактивні презентації, метод «Творча майстерня», виконання вправ у малих групах, індивідуальні завдання, міні-лекції, мозковий штурм, вправи з елементами рольових ігор.