↑ Return to Тренінги

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Тривалість: 2 дні ( 12 тренінгових годин)

Категорія учасників: лідери та представники топ-менеджменту організацій громадянського суспільства

Компетенції: у результаті тренінгу слухачі зможуть набути знань про сутність стратегічного планування та його роль в управління організацією, а також набути практичних навичок розробки стратегічних планів програмної діяльності організації громадянського суспільства та розвитку організації.

Мета тренінгового модуля: надати учасникам знання про сутність стратегічного планування, складові стратегічного плану, а також сформувати необхідні навички для організації процесу стратегічного планування та розробки стратегічного плану.

Основні теми, що розглядаються під час тренінгу:

-         сутність стратегічного планування;

-         для чого потрібен організації стратегічний план;

-         SWOT- аналіз;

-         визначення місії та бачення організації;

-         визначення цільових груп;

-         розробка стратегічних цілей;

-         розробка операційних цілей;

-         визначення видів діяльності та послуг;

-         розробка показників досягнення стратегічних та операційних цілей.

Методи навчання:міні-лекції,  інтерактивні презентації,виконання вправ у малих (організаційних) групах, індивідуальні завдання, групові дискусії.