↑ Return to Тренінги

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Тривалість: 2 дні ( 12 тренінгових годин)

Категорія учасників: працівники та активісти організацій громадянського суспільства

Компетенції: у результаті тренінгу слухачі зможуть набути знань про проектний цикл та поняття управління проектом, а також набути практичних навичок планування впровадження проекту, забезпечення проектних робіт, моніторингу реалізації проекту, підготовки звітів.

Мета тренінгового модуля :  удосконалити знання та сформувати практичні навички сфері менеджменту проектів; розглянути основні складові процесу менеджменту проекту; навчити лідерів і менеджерів ОГС основам управління реалізації проекту.

Основні теми, що розглядаються під час тренінгу:

-         поняття «керування проектами»;

-         аналіз природи проекту;

-         життєвий цикл проекту;

-         логіка проекту;

-         процедура та рівні прийняття рішень;

-         планування діяльності в межах проекту;

-         комунікації в рамках проекту;

-         моніторинг виконання проекту;

-         оцінка результативності проекту;

-         підготовка звітів;

-         організаційна підтримка проекту.

Методи навчання: інтерактивні презентації, метод «Творча майстерня», виконання вправ у малих групах, індивідуальні завдання, міні-лекції, мозковий штурм, вправи з елементами рольових ігор.